Over ons

Golf-Physio.NL

Oprichter en organisator dr. Wim van Lier doceerde van 1985 tot 2016 bewegingswetenschappen aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 1996 doceert hij biomechanica en bewegingsanalyse aan de opleidingen tot PGA-Golfproffesional A- en B.
Voor de NGF ontwikkelde hij een golfgericht warming up programma voor junioren en senioren en werd een cursus ‘Golf met een fysieke beperking’ voor PGA-pro’s ontwikkeld.  Van 2004 tot 2010 was hij fysieke coach voor de nationale selecties van de Nederlandse Golf Federatie. In 2011 promoveerde Wim van Lier aan de fac. Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam op het proefschrift: “Visual Perception And Action in Golf Putting”.

De cursussen GPA-1 en GPA-2 worden sinds 2008 georganiseerd door het Instituut SportEvaluatie en voorzien in de behoefte aan sportspecifieke fysieke begeleiding van de 4e  sporttak in Nederland (386.00 leden in 2016) met relatief veel senioren (zie tabel hieronder). Onze praktische expertise steunt op een jarenlange ervaring in de begeleiding van diverse topsporters, golfamateurs en golfprofessionals in Nederland en Duitsland.

Verdeling golfers naar leeftijd (per 30-6-2012)
leeftiijd (j.)
0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71+
Totaal
golfers (#)
1985
15264
21052
56453
89221
77023
84330
32216
377544
Bron: Koninklijke Nederlandse Golf Federatie

De cursussen zijn opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het KNGF  en het Keurmerk Fysiotherapie SKF,  Na het volgen van beide cursussen kan men lid worden van de GPA (Golf Physiotherapy Association). GPA-Leden zijn PGA-erkend golffysiotherapeut.