cursus GPA 2

4 Segmenten model

Locatie

BurgGolf Zoetermeer

Datum

Vrijdag 15, Zaterdag 16 en Zondag 17 maart 2024

Opleidingsprogramma

=================== Vrijdag ====================

08.30 – 9.00 u. Ontvangst / Inleveren zelfstudie-opdracht ‘Casus Lage Rugpijn’.
Theorielokaal boven.

09.00 – 11.00 u. Kennismaking / Uitleg 4-Segmentenmodel.
werkboek GPA 2, p. 1 – 11
Theorielokaal

11.00 – 12.00 u. Workshop videoanalyse en 4S-model van de swing.
Werkboek GPA 2, p. 73- 76
Driving-range

12.00 – 13.00 u. Lunch
Restaurant

13.00 – 15.00 u. Houdings- en Bewegingsanalyse en Biomechanica Onderste Segment.
Opdr. 1: Houdingsanalyse Set-Up / Opdr.2: gewrichtsanalyse enkel L+R, knie L+R en heup L+R / Opdr. 3: set up compensaties. / Opdr. 4: foot flare
Werkboek GPA 2, p. 11 – 14; p. 67- 72; p. 81 – 89
Theorielokaal

15.00 – 16.00 u. Workshop 4S / OS: swing, pitch, chip, put.
Driving-range

16.00 – 17.00 u. Houdings- en Bewegingsanalyse en Biomechanica Middelste Segment.
Opdr. 5: gewrichtsanalyse MS; LWK, ThWK en Schoudergordel
Werkboek GPA 2, p. 15 – 16; p. 67 – 72; p. 81 – 89
Theorielokaal

17.00 – 18.30 u. Workshop: drive, swing, chip en put
Driving-range / oefengreen / golfbaan

18.30 – 20.00 u. Diner
Restaurant

20.00 – 21.00 u. Houdings- en Bewegingsanalyse CWK-Hoofd.
Opdr. 6: gewrichtsanalyse CWK
Werkboek GPA 2, p. 17- 18; p. 81 – 89
Theorielokaal

21.00 u. – 21.30 u. Houdings- en Bewegingsanalyse aan eigen videobeelden / afsluiting-evaluatie.
Theorielokaal

=================== Zaterdag ===================

9.00 – 11.00 u. Houdings- en Bewegingsanalyse en Biomechanica Bovenste- en Top-Segment.
Opdr. 7: gewrichtsanalyse BS: schouder L+R en elleboog L+R / Opdr . 8: gewrichtsanalyse TS; onderarmgewrichten L+R en pols L+R / Opdr. 9: greepanalyse
Uitreiking: poster fysiek senioren NGF / PGA , W. van Lier (2006)

Werkboek GPA 2, p. 18 – 22; p. 67- 72; p. 81 – 89
Theorielokaal

11.00 – 12.00 u. Toepassing put, chip, swing.
Driving-range

12.00 – 13.00 u. Lunch
Restaurant

13.00 – 14.00 u. Afname 4S-Quick-scan / 4S model: De gehele bewegingsketen.
Werkboek GPA 2, p. 22 – 28
Theorielokaal

14.00 – 15.00 u. Functionele anatomie van de swingfasen.
Opdr. 10: spieranalyse, belangrijkste spieren en werkwijze.
Werkboek GPA 2, p. 28 – 29; p. 57- 66; p. 67- 72; p. 81- 89
Theorielokaal

15.00 – 16.30 u. Workshop Clubfitting.
Werkboek GPA 2, p. 43 – 56
Driving-range

16.30 – 17.00 u. Clubfitting.
Werkboek GPA 2, p. 43 – 56
Theorielokaal

17.00 – 18.30 u. Workshop drive, swing, chip en put.
Driving-range / oefengreen / golfbaan

18.30 – 20.00 u. Diner
Restaurant

20.30 – 21.30 u. Opdracht casus: aspecifieke lage rugklachten.
Theorielokaal

=================== Zondag ===================

09.00 – 10.00 u. Presentaties Opdracht casus: aspecifieke lage rugklachten.
Theorielokaal

10.00 – 11.00 u. Golfgerichte oefeningen.
Werkboek GPA 2, p. 31
Theorielokaal

11.00 – 12.30 u. Workshop Swing: Skills en Drills.
Driving-range

12.30 – 13.00 u. Evaluatie / certificaat uitreiking.
Theorielokaal

==============================================

Body of knowledge
Biomechanica / kinesiologie van de swing (4 segmenten model) / houdings- en bewegingsanalyse swing (gewrichtsanalyse) / Functionele anatomie, spieranalyse en gerelateerde blessures / Aanpassingsmogelijkheden Belasting en Belastbaarheid / Golfgerichte fysieke oefeningen (drills) / Videoanalyse van de eigen vaardigheid / Specifieke techniekoefeningen (skills) / techniekoefeningen op de driving range / spelen van een aantal holes.

Werkvormen
Interactieve theorie- en praktijklessen / duopresentaties / workshops (praktijk skills en drills op oefengreen, driving range en golfbaan) / 3D Golf animatie / gebruik swinganalyse software / uitwerking en presentatie casus / workshops golfinstuctie op de driving range.

Zelfstudie
Om te komen tot een ‘best practice’ en waar mogelijk tot ‘evidence based practice’ wordt van cursisten verwacht om in voorbereiding op de cursus een aantal wetenschappelijke artikelen te bestuderen ter voorbereiding op een aantal cursusonderdelen en een casus ‘lage rugklachten’ uit te werken. Deze zelfstudie wordt geraamd op ongeveer 10 uur.
De artikelen voor zelfstudie worden 3 weken voor aanvang van de cursus toegestuurd. Het cursusboek wordt bij aanvang van de cursus uitgereikt.

Accreditatie KNGF/ Keurmerk Fysiotherapie
De opleiding GPA-1 is opgenomen in het Centraal Kwaliteits-register Fysiotherapie in de registers: Algemeen- en Sport-fysiotherapeut (28 studiepunten) en in het therapeuten-register Keurmerk Fysiotherapie (23 kwaliteitsuren).

Cursuskosten
 € 1450.= incl. BTW
Inclusief: koffie / thee tijdens cursus / 3 x lunch / 2 x diner 2 x 2 drankjes tijdens diner / pdf-artikelen zelfstudie (worden gemaild) / hardcopy cursusboek (113 pagina’s, 254 afbeeldingen) / gebruik drivingrange ballen / certificaat.

Ingangsniveau
Certificaat GPA 1

Opgave voor bovenstaande opleiding zie Aanmelden