cursus GPA 2

opleiding golf-physio-therapeut

Locatie
BurgGolf Zoetermeer

Data
29, 30 en 31 maart 2019.

Opleidingsprogramma
Workshops zijn op de driving-range, oefengreen of golfbaan.

  Vrijdag (9.00 u – 21.30 u.)

 1. Kennismaking / 4 segmentenmodel
 2. Onderste- en middelste segment
 3. Workshop 4S model en videoanalyse
 4. Lunch
 5. Bovenste- en topsegment, CWK-Hoofd
 6. Biomechanica van de swing
 7. Workshop 4S: swing, pitch, chip, put
 8. Diner
 9. 4S model: De gehele bewegingsketen
 10. Afsluiting-evaluatie

  Zaterdag (9.00 u – 21.30 u.)

 1. Funktionele anatomie van de swingfasen
 2. Houdings- en bewegingsanalyse OS en MS d.m.v. gewrichtstanden en bewegingen
 3. Toepassing put, chip, swing
 4. Bewegingsanalyse OS, MS, BS, TS van backswing, transitie, downswing, follow through
 5. Lunch
 6. Houdings- en bewegingsanalyse BS en TS d.m.v. gewrichtstanden en bewegingen
 7. Workshop Clubfitting
 8. Clubfitting
 9. Workshop Drive, Swing, chip en put
 10. Diner
 11. Opdracht casus: aspecifieke lage rugklachten
 12. Afsluiting-evaluatie

  Zondag (9.00 u – 13.00 u.)

 1. Opdracht casus: aspecifieke lage rugklachten
 2. Golfgerichte oefeningen
 3. Workshop Swing: Skills en Drills
 4. Evaluatie / certificaat uitreiking

Body of knowledge
Biomechanica / kinesiologie van de swing (4 segmenten model) / houdings- en bewegingsanalyse swing (gewrichtsanalyse) / Funktionele anatomie, spieranalyse en gerelateerde blessures / Aanpassingsmogelijkheden Belasting en Belastbaarheid / Golfgerichte fysieke oefeningen (drills) / Videoanalyse van de eigen vaardigheid / Specifieke techniekoefeningen (skills) / techniekoefeningen op de driving range / spelen van een aantal holes.

Werkvormen
Interactieve theorie- en praktijklessen / duopresentaties / workshops (praktijk skills en drills op oefengreen, driving range en golfbaan) / 3D Golf-Physio-Trainer® animatie / gebruik swinganalyse software / uitwerking en presentatie casus / workshops golfinstuctie op de driving range

Zelfstudie
Om te komen tot een ‘best practice’ en waar mogelijk tot ‘evidence based practice’ wordt van cursisten verwacht om in voorbereiding op de cursus de kernartikelen te bestuderen ter voorbereiding op een aantal cursusonderdelen. Deze zelfstudie wordt geraamd op ongeveer 5 uur.
De artikelen voor zelfstudie worden 3 weken  voor aanvang van de cursus toegestuurd. Het cursusboek wordt bij aanvang van de cursus uitgereikt.

Accreditatie KNGF
De cursus GPA-2 is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie in de registers: ‘Algemeen Fysiotherapeut’ en ‘Sportfysiotherapeut’ (30 studiepunten) 2013 – 2018. Nieuwe accreditatie wordt aangevraagd!

Cursuskosten
 € 1250.=  incl. BTW
Inclusief:  koffie/thee tijdens cursus / 3 x lunch / 2 x diner 2 x 2 drankjes tijdens diner / pdf-artikelen zelfstudie (worden gemaild) / hardcopy cursusboek / gebruik drivingrange ballen / certificaat

Ingangsniveau
Certificaat GPA1 /Golf-Physio-Trainer

Opgave voor bovenstaande opleiding zie Aanmelden