Opleiding GPA 1

Polair model PGA

Locatie

BurgGolf Zoetermeer

Datum

Vrijdag 1 , Zaterdag 2 en Zondag 3 maart 2024

Opleidingsprogramma

=================== Vrijdag ====================

08.30 – 09.00 u. Ontvangst.
Theorielokaal boven.

09.00 – 10.00 u. Kennismaking / Doelstellingen cursus / Inleiding golf in Nederland.
werkboek GPA 1, Introductie p. 1 – 8
Theorielokaal

10.00 – 11.00 u. Workshop 0-meting.
Driving-range

11.00 – 12.00 u. Polair model houdingsprincipes.
Uitreiking: poster fysiek junioren NGF / PGA, W. van Lier (2006)
werkboek GPA 1, Polair swing analyse model p. 11 en p. 22 – 28
Theorielokaal

12.00 – 13.00 u. Lunch.
Restaurant

13.00 – 14.00 u. Workshop houdingsprincipes.
Driving-range

14.00 – 15.00 u. Polair model bewegingsprincipes 1 (swing).
werkboek GPA 1, Polair swing analyse model p. 29 – 32
Theorielokaal

15.00 – 16.00 u. Polair model bewegingsprincipes 2 (swing).
werkboek GPA 1, Polair swing analyse model p. 32 – 35
Theorielokaal

16.00 – 17.00 u. Workshop bewegingsprincipes.
Driving-range

17.00 – 18.30 u. Workshop: drive, swing, chip en put.
Driving-range / oefengreen / golfbaan

18.30 – 20.00 u. Diner.
Restaurant

20.00 – 21.00 u. Opdracht: golf-gerelateerde blessures (zie zelfstudie).
werkboek GPA 1, Blessures: knie tot teen / heup / wervelkolom / CWK tot schouder / elleboog tot duim p. 71- 115
Theorielokaal

21.00 u. – 21.30 u. bewegingsanalyse aan de hand van videobeelden / afsluiting-evaluatie.
Theorielokaal

=================== Zaterdag ===================

08.45 – 09.00 u. Ontvangst.
Theorielokaal boven

09.00 – 10.00 u. Polair model wetmatigheden 1 (biomechanica van de impact).
werkboek GPA 1, Polair swing analyse model p. 11 – 15
Theorielokaal

10.00 – 11.00 u. Workshop wetmatigheden – impact en balvlucht.
Driving-range

11.00 – 12.00 u. Polair model wetmatigheden 2 (biomechanica van de balvlucht).
werkboek GPA 1, Polair swing analyse model p. 16 – 21
Theorielokaal

12.00 – 13.00 u. Lunch.
Restaurant

13.00 – 15.00 u. Presentaties: golf-specifieke-blessures; selectie uit spier- en gewrichtsblessures.
werkboek GPA 1, Blessures: knie_tot_teen / heup / wervelkolom / CWK tot schouder / elleboog tot duim p. 71 – 115
Theorielokaal

15.00 – 17.00 u. Introductie clubfitting evaluatie workshop balvlucht.
Theorielokaal / Driving-range

17.00 – 18.30 u. Workshop drive, swing, chip en put.
Driving-range / oefengreen / golfbaan

18.30 – 20.00 u. Diner
Restaurant

20.30 – 21.30 u. Bewegingsanalyse / Polair model voorkeuren / swingfouten, afsluiting-evaluatie.
Werkboek GPA 1, Polair swing analyse model p. 36 – 38
Theorielokaal

=================== Zondag ====================

08.45 – 09.00 u. Ontvangst
Theorielokaal

09.00 – 10.00 u. Swingfouten / Observatie
Werkboek GPA 1, Swingfouten p. 43 – 49
Theorielokaal

10.00 – 11.00 u. Workshop ‘ voorkeuren / swingfouten’
Driving-range

11.00 – 12.30 u. Workshop ‘ golfgerichte weerstandstraining’
Theorielokaal

12.30 – 13.00 u. Evaluatie / Certificaat uitreiking
Theorielokaal

12.50 u. – 13.00 u. Afsluiting
Theorielokaal

===============================================

Body of knowledge
Bewegingsanalyse, biomechanica en kinesiologie van de swing (polair model) / functionele anatomie / blessures bewegingsapparaat / video -analyse van de eigen golfswing / aanpassingsmogelijkheden belasting en belastbaarheid / golfgerichte fysieke oefeningen (drills) / specifieke techniekoefeningen (skills) op de driving range / spelen van een aantal holes.

Werkvormen
Interactieve theorielessen / duopresentaties / Workshops (praktijk skills en drills op oefengreen, driving range en golfbaan) / 3D Golf animatie / Gebruik swinganalyse software

Zelfstudie
Cursisten dienen ter voorbereiding op een aantal cursusonderdelen een vijftal wetenschappelijke artikelen te bestuderen. De studieduur wordt geraamd op ongeveer 12 uur. De bestudeerde stof wordt in een aantal presentaties in het kader van de golffysiotherapie gezet en van cursisten wordt verwacht in de workshops de stof toe te kunnen toepassen. Hiermee wordt beoogt om ‘evidence based’ te leren denken en handelen.
Artikelen voor zelfstudie worden 3 weken voor aanvang van de cursus toegestuurd. Het cursusboek wordt bij aanvang van de cursus uitgereikt.

Accreditatie KNGF / Keurmerk Fysiotherapie
De opleiding GPA-1 is opgenomen in het Centraal Kwaliteits-register Fysiotherapie in de registers: Algemeen- en Sport-fysiotherapeut (30 studiepunten) en in het therapeuten-register Keurmerk Fysiotherapie (23 kwaliteitsuren).

Cursuskosten
 € 1450.= incl. BTW
Inclusief: koffie / thee tijdens cursus / 3 x lunch / 2 x diner 2 x 2 drankjes tijdens diner / pdf-artikelen zelfstudie (worden gemaild) / hardcopy cursusboek (115 pagina’s, 246 afbeeldingen) / gebruik drivingrange ballen / certificaat

Ingangsniveau
Opleiding Basisarts, Fysiotherapie, Osteopathie, Oefentherapie Cesar / Mensendieck.

gpa1-2017

Maart 2017  –  Opleiding GPA 1.
Wat een fantastische groep!