cursus GPA 1

opleiding golf-physio-trainer

Locatie
BurgGolf Zoetermeer

Data
15, 16 en 17 maart 2019

Opleidingsprogramma

=================== Vrijdag ====================

08.30 – 09.00 u. Ontvangst
Theorielokaal boven.

09.00 – 10.00 u. Kennismaking/ Doelstellingen cursus / Inleiding golf in Nederland
syllabus GPA1_Golf-Physiotrainer_Introductie p. 5 t/m 18
Theorielokaal

10.00 – 11.00 u. Workshop 0-meting
Driving-range

11.00 – 12.00 u. Polair model houdingsprincipes
Uitreiking: posters fysiek junioren en fysiek senioren NGF/PGA W. van Lier (2006)
syllabus GPA1_Golf-Physiotrainer_PolairModel p. 1 en p. 37 t/m 47
Theorielokaal

12.00 – 13.00 u. Lunch
Restaurant

13.00 – 14.00 u. Workshop houdingsprincipes
Driving-range

14.00 – 15.00 u. Polair model bewegingsprincipes 1 (swing)
syllabus GPA1_Golf-Physiotrainer_PolairModel p. 47 t/m 56
Theorielokaal

15.00 – 16.00 u. Polair model bewegingsprincipes 2 (swing)
syllabus GPA1_Golf-Physiotrainer_PolairModel p. 47 t/m 56
Theorielokaal

16.00 – 17.00 u. Workshop bewegingsprincipes
Driving-range

17.00 – 18.30 u. Workshop: drive, swing, chip en put
Driving-range / oefengreen / golfbaan

18.30 – 20.00 u. Diner
Restaurant

20.00 – 21.00 u. Opdracht: golf-gerelateerde blessures (zie zelfstudie).
syllabus GPA1_Golf-Physiotrainer: Blessures_Teen_tot_knie / Heup /Wervelkolom / CWK tot schouder / Elleboog tot duim _ p. 105 t/m 164; Golf-gerichte/training p. 77 t/m 81; Swing-analyse p. 91, 95 en 99
Theorielokaal

21.00 u. – 21.30 u.  bewegingsanalyse aan de hand van videobeelden / afsluiting-evaluatie
Theorielokaal

=================== Zaterdag ===================

08.45 – 09.00 u. Ontvangst
Theorielokaal boven

09.00 – 10.00 u. Polair model wetmatigheden 1 (biomechanica van de impact)
syllabus GPA1_Golf-Physiotrainer_PolairModel p. 3 t/m 8
Theorielokaal

10.00 – 11.00 u. Workshop wetmatigheden – impact en balvlucht
Driving-range

11.00 – 12.00 u. Polair model wetmatigheden 1 (biomechanica van de balvlucht)
syllabus GPA1_Golf-Physiotrainer_PolairModel p. 9 t/m 16
Theorielokaal

12.00 – 13.00 u. Lunch
Restaurant

13.00 – 15.00 u. Presentaties: golf-specifieke-blessures selectie uit spier- en gewrichtsblessures.
syllabus GPA1_Blessures_Teen_tot_knie / Heup /Wervelkolom / CWK tot schouder / Elleboog tot duim _ p. 105 t/m 164
Theorielokaal

15.00 – 16.30 u. Workshop wetmatigheden en principes balvlucht
Driving-range

16.30 – 17.00 u. Introductie clubfitting evaluatie workshop balvlucht
Theorielokaal

17.00 – 18.30 u. Workshop drive, swing, chip en put
Driving-range / oefengreen / golfbaan

18.30 – 20.00 u. Diner
Restaurant

20.30 – 21.30 u. Bewegingsanalyse / Polair model voorkeuren / swingfouten, afsluiting-evaluatie.
syllabus GPA1_Golf-Physiotrainer_PolairModel p. 57 t/m 60
syllabus GPA1_Golf-Physiotrainer_Swing-analyse p. 91 t/m 104
Theorielokaal

=================== Zondag ====================

08.45 – 09.00 u. Ontvangst
Theorielokaal

09.00 – 10.00 u. Swingfouten / Observatie
syllabus GPA1_Golf-Physiotrainer_Swingfouten p. 63 t/m 70
Theorielokaal

10.00 – 11.00 u. Workshop ‘ voorkeuren / swingfouten’
Driving-range

11.00 – 12.30 u. Workshop ‘ golfgerichte weerstandstraining’
Theorielokaal

12.30 – 13.00 u. Evaluatie / Certificaat uitreiking
Theorielokaal

12.50 u. – 13.00 u. Afsluiting
Theorielokaal

===============================================

 

Body of knowledge
Bewegingsanalyse, biomechanica en kinesiologie van de swing (polair model) / functionele anatomie / blessures bewegingsapparaat /video -analyse van de eigen golfswing / aanpassingsmogelijkheden belasting en belastbaarheid / golfgerichte fysieke oefeningen (drills) / specifieke techniekoefeningen (skills) op de driving range / spelen van een aantal holes.

Werkvormen
Interactieve theorielessen / duopresentaties/Workshops (praktijk skills en drills op oefengreen, driving range en golfbaan) / 3D Golf-Physio-Trainer® animatie / Gebruik swinganalyse software

Zelfstudie
Cursisten dienen ter voorbereiding op een aantal cursusonderdelen een vijftal wetenschappelijke artikelen te bestuderen. De studieduur wordt geraamd op ongeveer 12 uur. De bestudeerde stof wordt in een aantal presentaties in het kader van de golffysiotherapie gezet en van cursisten wordt verwacht in de workshops de stof toe te kunnen toepassen. Hiermee wordt beoogt om ‘evidence based’ te leren denken en handelen.
Artikelen voor zelfstudie worden 3 weken  voor aanvang van de cursus toegestuurd. Het cursusboek wordt bij aanvang van de cursus uitgereikt.

Accreditatie KNGF
De vernieuwde opleiding GPA-1 is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie in de registers: ‘Algemeen Fysiotherapeut’ en ‘Sportfysiotherapeut’ 2019 – 2022 (30 studiepunten).

Cursuskosten
 € 1250.=  incl. BTW
Inclusief:  koffie/thee tijdens cursus / 3 x lunch / 2 x diner 2 x 2 drankjes tijdens diner / pdf-artikelen zelfstudie (worden gemaild) / hardcopy cursusboek (200 pagina’s, 300 afbeeldingen) / gebruik drivingrange ballen / certificaat

Ingangsniveau
HBO-opleiding Fysiotherapie, Osteopathie, Oefentherapie Cesar / Mensendieck.

Maart 2017  –  Opleiding GPA 1.
Wat een fantastische groep!